Workshops Yochanan Afek

Sinds 2007 geeft Internationaal Meester Yochanan Afek jaarlijks een serie van vijf trainingen/workshops in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 in Utrecht.

Aanmelden kan bij Tjerk Hacquebord (Schaakvereniging Moira-Domtoren), met een e-mailtje aan wedstr@moira-domtoren.nl. Meer informatie:

– De workshops beginnen om 19:45 uur en zijn rond 22:30 uur afgelopen.
– De kosten zijn 15 euro per workshop. Jeugdspelers (t/m 20 jaar) betalen 10 euro per workshop.
– De workshops zijn in het Engels. Voor mensen die moeite hebben met Engels, kan Yochanan de meeste schaak-termen wel vertalen.
– Een belangrijk, en leerzaam, onderdeel van iedere workshop, is de analyse van een partij van één van de deelnemers.
– Deelnemers kunnen onderwerpen aanleveren die ze graag behandeld zouden zien.
– Er is geen rating-grens voor de deelnemers. Er wordt rekening gehouden met schakers van uiteenlopende sterkte.
– Je krijgt ‘huiswerk’ mee.

Ik vind de workshops van Yochanan stimulerend door de mix van instructie en anekdote. Aan de hand van partijen die worden ingestuurd door de deelnemers, kan Yochanan algemene principes duidelijk maken. Tegelijkertijd kan hij met veel enthousiasme vertellen over de toernooien, grootmeesters en eindspelcomponisten uit heden en verleden. Hij is van mening dat je je als schaker niet alleen moet bezighouden met techniek en tactiek maar dat je ook je kennis van de schaakcultuur moet vergroten. Los hiervan vind ik het leuk om schaaktraining te krijgen in een groep. Je leert ook van de andere deelnemers en de sfeer is altijd goed.

Met schaakgroet,

Jeroen Bollaart