Coronaprotocol clubavond Paul Keres

In dit protocol staan de spelregels voor deelname aan de interne competitie op een rijtje. Omdat we graag iedereen de mogelijkheid willen bieden om op een zo veilig mogelijke manier weer ‘fysiek’ te schaken, moeten we helaas een flink aantal beperkingen opleggen om het risico aanvaardbaar te houden. Het is daarom des te belangrijker om alle bijkomende risico’s zo klein mogelijk te maken door de 1,5 m regel in acht te nemen, niet onnodig rond te lopen, een goede hygiëne te betrachten en de club niet als café te zien. Zeker dit laatste zal ten koste gaan van de gezelligheid, maar we vinden onze gezondheid belangrijker. We hopen op jullie begrip en doen een dringend beroep op jullie verantwoordelijkheidsgevoel om deze regels na te leven. Als iedereen dat doet hebben we goede hoop dat we dit seizoen kunnen afmaken! En ten slotte hopen we natuurlijk dat we in de loop van het seizoen de teugels kunnen vieren, afhankelijk van hoe de coronasituatie zich ontwikkelt.

Versie 7 september

  1. Meld je vóór donderdagavond 19:00 uur aan via het inschrijfformulier op onze website – als je je niet hebt aangemeld kun je niet meespelen.
  2. Kom niet op de club als je een of meerdere vragen uit de coronavragenlijst met ‘ja’ hebt beantwoord (deze vragen zijn onderdeel van het inschrijfformulier op onze website).
  3. Kom alleen op de club als je ook meespeelt – toeschouwers zijn niet toegestaan.
  4. Kom niet eerder dan 19.30 naar de club; er wordt vooraf niet gesnelschaakt.
  5. Desinfecteer bij binnenkomst je handen met het daarvoor bestemde reinigingsmateriaal.
  6. Er is geen fysiek contact tussen de spelers, dus geen handen schudden.
  7. Houd altijd 1,5 meter afstand van andere personen en let er op dat je een goede doorstroming niet belemmert.
  8. Hang tijdens de partij niet over het bord, maar zit achteroverleunend op je stoel.
  9. Om te voorkomen dat er teveel niet-schakende mensen overblijven, verzoeken we je vriendelijk zo snel mogelijk na de partij en analyse naar huis te gaan.
  10. Deze maatregelen zijn ter bescherming van iedereen – bij niet naleven hiervan is het bestuur als corona-verantwoordelijke helaas genoodzaakt om de overtreder tijdelijk of permanent de toegang tot de zaal te ontzeggen.

Het Protocol Verantwoord Schaken van de KNSB waar we ons op baseren is via deze link te vinden.