Bestuur & contact

Het bestuur van Paul Keres wordt momenteel gevormd door:

Niels Ondersteijn, voorzitter. Al je algemene Paul Keres gerelateerde vragen kan je aan hem stellen via email (voorzitter[at]paulkeres[punt]nl) of telefoon (06 – 11358818).

Raymond de Rooij, secretaris. Adreswijzigingen, aanmelding als nieuw lid en dergelijke zaken kan je bij Raymond per email (secretaris[at]paulkeres[punt]nl) doen.

Simon Kronemeijer, penningmeester. Vragen omtrent contributie en dergelijke kan je per email (penningmeester[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (030 – 2965130; 06 – 81408827) stellen. De contributie voor een jaar lidmaatschap bedraagt € 100. Nieuwe leden en studenten krijgen korting. Het IBAN-nummer is NL44INGB0001667337. Een overzicht van de mogelijke lidmaatschappen en bijbehorende contributie vind je onderaan de pagina Algemene Informatie.

Gerben Veltkamp, intern wedstrijdleider. Vragen of opmerkingen over de interne competitie van Paul Keres kan je aan Gerben stellen per email (intern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (06-16373076).

Evert Rademakers, extern wedstrijdleider. Vragen of opmerkingen over de externe competitie van Paul Keres teams kan je aan Evert stellen per email (extern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (06-50128294).

 

Aanmelden interne competitie:

Donderdagavonden, uiterlijk 19.30 uur bij de speelzaal, of via e-mail tot uiterlijk 19.30 uur. Stel je e-mail bij voorkeur als volgt op:

Aan: intern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl
Onderwerp: Aanmelding DDMMJJ
Bericht: <voornaam> <achternaam>

Wellicht ten overvloede: DDMMJJ wordt op 25 augustus 2016 dus 250816. Verstuur je mail liever niet eerder dan donderdag.