Bestuur & contact

Het bestuur van Paul Keres wordt momenteel gevormd door:

Niels Ondersteijn, voorzitter. Al je algemene Paul Keres gerelateerde vragen kan je aan hem stellen via email (voorzitter[at]paulkeres[punt]nl) of telefoon (06 – 11358818).

Eddy Faverey, secretaris. Adreswijzigingen, aanmelding als nieuw lid en dergelijke zaken kan je bij Eddy per email (secretaris[at]paulkeres[punt]nl) of telefoon (06 – 11528256) doen.

Simon Kronemeijer, penningmeester. Vragen omtrent contributie en dergelijke kan je per email (penningmeester[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (030 – 2965130; 06 – 81408827) stellen. De contributie voor een jaar lidmaatschap bedraagt € 100. Nieuwe leden en studenten krijgen korting. Het IBAN-nummer is NL44INGB0001667337. Een overzicht van de mogelijke lidmaatschappen en bijbehorende contributie vind je onderaan de pagina Algemene Informatie.

Gerben Veltkamp, intern wedstrijdleider. Vragen of opmerkingen over de interne competitie van Paul Keres kan je aan Gerben stellen per email (intern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (06-16373076). Aanmelden kan, uiterlijk donderdag 19.30, aan de zaal of via de aanmeldpagina.

Evert Rademakers, extern wedstrijdleider. Vragen of opmerkingen over de externe competitie van Paul Keres teams kan je aan Evert stellen per email (extern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (06-50128294).

Branco Titus, bestuurslid training. Vragen of opmerkingen over trainingen, masterclasses en de PK-Academy kan je aan Branco stellen per email (training[at]paulkeres[punt]nl) of per telefoon (06-39512680).