Oude clubbladen

In 1971 verscheen het eerste clubblad onder de naam Utstud Nieuws. Vanaf 1975 werd de naam Paul Keres Bulletin ook wel afgekort tot PKB gebruikt. Begonnen als aan elkaar geniete stencils, waarvan bij de moedervellen de diagrammen de stukken geplakt werden, evolueerde het tot producten die als kant-en-klare pdf naar de drukker gemaild werden. In de 21e eeuw werd de website steeds meer het orgaan en toen in 2015 het PKB eigenlijk een papieren versie van web-stukjes was geworden zijn we met de clubbladen gestopt.

In die meer dan 40 jaar was de kwaliteit van de stukjes en verslagen doorgaans boeiend, schaaktechnisch interessant en soms provocerend op een wijze die bij het world wide web niet mogelijk zou zijn. Alle nummers hebben we nog en het is het plan om ze ook alle te digitaliseren. Under construction, dus.

UTSTUD NIEUWS

1971-72  jrg 01   …

PAUL KERES BULLETIN

1982-83  jrg 07    nummer2      nummer3       nummer4

1983-84  jrg 08    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4      nummer5       nummer6

1984-85  jrg 09    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4

1985-86  jrg 10    nummer1      nummer3       nummer4

1986-87  jrg 11    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4      nummer5       nummer6

1987-88  jrg 12    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4      nummer5

1988-89  jrg 13    nummer3

1989-90  jrg 14    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4      nummer5

1990-91  jrg 15    nummer2

1991-92  jrg 16    nummer4      nummer5

2003-04  jrg 28    nummer2      nummer3       nummer4    nummer5

2004-05  jrg 29    nummer1      nummer2       nummer3    nummer5      nummer6

2005-06  jrg 30    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4      nummer5

2006-07  jrg 31    nummer1      nummer2       nummer3    nummer4

2007-08  jrg 32    nummer1      nummer2       nummer3

2008-09  jrg 33    nummer1      nummer2       nummer3

2009-10  jrg 34    nummer1      nummer2       nummer3

2010-11  jrg 35    nummer1      nummer2       nummer3

2011-12  jrg 36    nummer1      nummer2       nummer3

2012-13  jrg 37    nummer1      nummer2       nummer3

2013-14  jrg 38    nummer1      nummer2

2014-15  jrg 39    nummer1      nummer2       nummer3