Contactadres

Vragen over de site kun je stellen via email (webmaster[at]paulkeres[punt]nl).

Kopij aanleveren via redactie[at]paulkeres[punt]nl. Voor partijfragmenten werkt een pgn-file het fijnst.