Plaatsingsreglement

Plaatsingscommissie

Ieder jaar wordt op de ALV van juni een plaatsingscommissie (PC) ingesteld. De extern wedstrijdleider is hiervan voorzitter. Voorts worden als leden gevraagd de intern wedstrijdleider en de hoogst geëindigde speler uit de interne competitie die het volgende jaar ook extern mee zal spelen. Zij worden aangevuld met nog enige leden, zodat alle speelsterktes vertegenwoordigd zijn.

De taak van de PC is om een voorstel voor de teamindeling voor te bereiden voor de ALV van september. De ALV neemt de definitieve beslissing.

De extern wedstrijdleider heeft de taak om voor de vergadering van de PC van alle leden uit te zoeken of zij het komende jaar extern willen spelen of beschikbaar zijn als reserve, en of zij eventueel speciale wensen hebben (bijvoorbeeld niet op zaterdag spelen.) De intern wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het berekenen van de plaatsingsratings.

Plaatsingsrating

De beschikbare spelers worden gesorteerd op plaatsingsrating. Deze is in het algemeen de hoogste van de meest recente KNSB-rating en de interne rating. De interne rating is de KNSB-rating op het moment van aanvang van de afgelopen interne competitie, gecorrigeerd met de resultaten uit de interne volgens de berekening van Phiver (zie appendix.) Hiervoor wordt de k-factor 30 gebruikt.

Als een speler minder dan 10 interne partijen heeft gespeeld, wordt zijn interne rating niet meegeteld. Heeft een speler geen of een onbetrouwbare KNSB-rating, dan wordt alleen de interne rating zoals berekend door Phiver meegeteld. Wanneer een speler geen KNSB-rating heeft en ook minder dan 10 intern gespeelde partijen, dan stelt de PC een provisorische plaatsingsrating vast.

Voor nieuwe leden geldt een speciale regeling. Mail mij voor de details.

Teamindeling

De spelers worden op plaatsingsrating ingedeeld, met als uitzondering dat de clubkampioen altijd recht heeft op een plaats in het eerste team. De PC bepaalt het aantal teams dat mogelijk is met de beschikbare spelers en verdeelt de spelers over de teams. Alle leden die extern willen spelen moeten ook een plaats in een team krijgen.

De PC mag afwijken van de rangorde die de plaatsingsrating geeft. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn de wens van een speler om in een lager team uit te komen of een tekort aan autobezitters in een team, maar ook andere redenen zijn denkbaar. Iedere dergelijke uitzondering moet op de ALV onderbouwd worden.

De PC moet anticiperen op alle mogelijke problemen die op de ALV kunnen optreden bij de plaatsing. Met name als spelers in een lager team uitkomen dan zij vermoedelijk verwachten dient discreet overleg met hen te worden gevoerd of zij hier geen onoverkomelijke bezwaren tegen hebben.

Spelers die ingedeeld zijn in een team hebben het recht in dat team uit te komen; zij mogen niet vervangen worden door een reserve of een speler van een lager team als ze beschikbaar zijn om te spelen, tenzij met hun eigen toestemming of bij gebleken onbetrouwbaarheid. Als aan een team een negende of tiende vaste speler is toegekend, dan heeft deze dezelfde rechten als de andere spelers van dat team.

Teamleiders

De PC kiest ook de teamleiders. In het algemeen worden hiervoor eerst de zittende teamleiders gevraagd. Als deze niet meer beschikbaar zijn zoekt de PC vervangers.De PC gaat niet over de bordvolgorde binnen een team. Dit is een taak van de teamleider.

Appendix: de ratingberekening volgens Phiver

Phiver berekent de interne ratings van de deelnemers aan de interne competitie met hun KNSB-ratings als uitgangswaarde. In elke ronde berekent Phiver de verwachte scores van alle spelers in die ronde en vergelijkt die met de werkelijk gemaakte scores. Het verschil wordt met de k-factor vermenigvuldigd en opgeteld bij de ratings. Deze nieuwe ratings worden dan gebruikt om de verwachte scores in de daaropvolgende ronde te berekenen. Phiver probeert zo de ontwikkeling van de rating van een speler door het seizoen te volgen.

Phiver neemt geen resultaten uit eerdere seizoenen mee; er is dus geen sprake van een echte clubrating.