Het eerste OKU (1): de invitatiegroep in 1974

We gaan nog even verder met het vereeuwigen van ons archief. Dit keer het allereerste OKU, dat gehouden werd op zeven bijna opeenvolgende avonden in de periode 1 – 8 mei 1974. Naast het reguliere toernooi, gewonnen door Peter Monté, werd er ook een invitatieachtkamp gehouden. De beknopte, maar vlot geschreven en goed leesbare rondebulletins zijn hieronder weergegeven. Onder de deelnemers vinden we ons huidige lid Tom de Jong; de overige spelers zijn vaak al lang uit beeld.

De uitnodiging!INVITATIEGROEP

Eerste ronde
Du Chattel – Jongepier 0-1
De Jong – Knol 0-1
Rol – Den Ouden 1-0
Schoute – Harder 1-0

Enige paniek aanvankelijk bij de wedstrijdleiding toen Jaap Harder niet verscheen, maar voor acht uur was hij er toch en kon direct kennis maken met de gedegen stijl van de enige hoofdklasser in het gezelschap, zijn ex-clubgenoot Floris Schoute. Harder’s Modern Defence werd met geduld weerlegd. SGS-jeugdkampioen Tom de Jong speelde aanvankelijk snel en onbevangen tegen Utstuds voormalige eerstebordspeler Dirk Knol. Een pionoffer van De Jong leverde niet al te veel op. Niets zelfs toen hij in tijdnood een paard cadeau deed. Onttroonde SGS-kampioen Philip du Chattel liet zich tegen Pieter Jongepier verleiden tot een woest stukoffer, dat al snel tot partijverlies voerde. Moeilijk, zeer moeilijk was de partij tussen Guus Rol en Peter den Ouden. Guus hield in tijdnood het hoofd koel en veroverde kombinatief een stuk.

 

Tweede ronde
Jongepier – Harder 1-0
Knol – Schoute 1-0
Den Ouden – De Jong afgebr.
Du Chattel – Rol 1-0

Tom de Jong, een paar jaar later (bron: www.oudzuylenutrecht.nl).

Het is duidelijk gebleken dat men ook in de invitatiegroep van aanpakken weet: na twee ronden nog geen enkele remise! Allerfraaist hield Jongepier huis in zijn partij tegen Harder. Kennelijk knaagde zijn geweten, want na de afstraffing van het inkorrekte stukoffer van Du Chattel gisteren, bracht Pieter vandaag zelf een dubieus paardoffer. Harder slaagde er allerminst in dit aan te tonen en ging in het eindspel ten onder.
Aan alle partijen kun je trouwens zien dat de deelnemers elkaar uitstekend partij geven, zodat we ook in de komende ronden geen enkele verrassing uitsluiten.

 

Derde ronde
Rol – Jongepier ½-½
De Jong – Du Chattel 0-1
Schoute – Den Ouden 1-0
Harder – Knol ½-½

De afgebroken partij uit de tweede ronde tussen Den Ouden en De Jong is in remise geëindigd.

Onze opmerking van gisteren dat geen enkele verrassing uitgesloten was, werd vandaag bevestigd. Koploper Knol moest een remise afstaan aan Harder die de witte stukken hanteerde, mede omdat Harder zo sportief was om remise aan te bieden, toen zijn tegenstander nog maar een ½ minuut bedenktijd over had (al ver na de veertigste zet). Dit werd dankbaar geaccepteerd. Rol kwam zoals gewoonlijk eveneens in tijdnood, maar wist zich in die fase toch nog te redden tegen Jongepier. Rest ons de blunder van Den Ouden in de opening tegen Schoute, die dus won, en een bekwame overwinning van Du Chattel op De Jong. Nog een speelronde scheidt ons van de verdiende rustpauze, die op zondag door de spelers mag worden genoten.

 

Stand:
1/2 Knol, Jongepier 2½
3/4 Schoute, Du Chattel 2
5 Rol 1½
6/8 Harder, De Jong, Den Ouden ½

Er was een getrouwde speler bij (bron: Utstudnieuws).

Vierde ronde
De koplopers Knol en Jongepier speelden een fraaie salonremise, het harde werk aan de achtervolgers overlatend. Er werd inderdaad hevig gevochten. Rol kwam echter niet verder dan remise tegen De Jong ondanks een fraai stukoffer. Harder en Den Ouden, die allebei tegen een halfje aankeken, werd een drama voor Jaap Harder, die ondanks hoofdpijn de partij naar een beter eindspel voerde. Hij knapte af, speelde slecht en verloor uiteindelijk nog.
Zeer fraai was de partij tussen Du Chattel en Schoute. Philip offerde in een betere stelling de kwaliteit. Het offer bleek evenwel van dubieuze aard te zijn. De stelling werd afgebroken in een vermoedelijke remisestand, waarin Floris Schoute evenwel nog winstpogingen kan ondernemen.

 

Vijfde ronde
Knol – Den Ouden 0-1
Harder – Du Chattel 0-1
Schoute – Rol ½-½
De Jong – Jongepier 0-1

Sensatie in de partij tussen Knol en Den Ouden, niet zozeer door de inhoud als wel door de afloop. In vreselijke tijdnood verknoeide Knol in luttele zetten een goeie stelling, gaf een stuk weg en liet zich liever dan dat te accepteren prompt mat zetten.
Alweer een goede prestatie van Jongepier, die door zijn overwinning op De Jong alleen de leiding nam. Harder verloor van Du Chattel, terwijl Rol zich op 50% handhaafde door onderstaand duel tegen Schoute met theoretische kantjes.

 

Stand:
1. Jongepier 4
2. Schoute 3½
3/4 Knol, Du Chattel 3
5/6 Rol, Den Ouden 2½
7. De Jong 1
8. Harder ½

Zesde ronde
Du Chattel – Knol 1-0
De Jong – Schoute ½-½
Jongepier – Den Ouden 0-1
Rol – Harder 1-0

Guus Rol, 39 jaar later (foto René Olthof).


Het laatste rondeverslag dachten wij te kunnen kruiden met een voorzichtige prognose van de eindstand, maar wie de stand in ogenschouw neemt, zal begrijpen dat dit een ondoenlijke zaak is. Vijf kandidaten, waaronder niet meer Dirk Knol, die vandaag zijn pogingen om de ondertussen vertrouwde g3 opening van Du Chattel te bestrijden, zag falen. Rol kon in opperste tijdnood Harder nog even mat zetten, gelukkig maar voor hem. Terwijl De Jong en Schoute remiseerden, vochten Jongepier en Den Ouden op leven en dood om de punten, waarbij men mag aannemen dat de beide Heren elkaar ook een psychologische doodsklap trachtten toe te brengen als voorspel op hun aanstaande match om het kampioenschap van Utstud. Den Ouden won een kwaliteit maar slaagde er niet in deze in het eindspel in een winststelling om te buigen. Toen Jongepier de remise binnen bereik had en naar een Paard – Toren eindspel kon afwikkelen, greep hij plotseling mis en verloor toch!

 

Stand:
1-2-3 Jongepier, Schoute, Du Chattel 4
4-5 Rol, Den Ouden 3½
6 Knol 3
7 De Jong 1½
8 Harder 1

Laatste ronde
Schoute – Jongepier 1-0
Harder – De Jong 1-0
Knol – Rol ½-½
Den Ouden – Du Chattel 1-0

De originele kruistabel.

Als enige hoofdklasser in de invitatiegroep heeft Floris Schoute zijn rol als favoriet waargemaakt. In de laatste ronde bleek Jongepier nog niet over zijn nederlaag tegen Den Ouden heen. Utstud’s kopman kwam zeer goed uit de opening, maar raakte daarna uit het spoor. Aldus werd Schoute als meest konstante speler winnaar, ook al omdat Du Chattel kansloos was tegen Peter den Ouden, die daardoor de tweede plaats veroverde. Een opvallende prestatie na een slechte start (½ uit 3). Den Ouden bevestigde zijn goede vorm van het seizoen: voorlopig gedeeld SGS-kampioen, gedeeld Utstud-kampioen en ook nog in de race om het clubkampioenschap van Utrecht.

Utstud’s voormalige eerste bordspeler Dirk Knol kreeg na een uitstekende start (3 uit 4) traditioneel last van tijdnood. Zijn score was navenant. Ook Guus Rol – winnaar van het Utstud-toernooi ’73 – kwam vaak in tijdnood, maar beperkte de schade tot een nederlaag. Du Chattel toonde zich de meest compromisloze speler. Zijn scherpe stijl sloot remise uit.
SGS-jeugdkampioen Tom de Jong kampte met een flink stuk routinegebrek. Als invaller voor de op het laatste moment afgevallen Verholt beschouwde hij het toernooi als trainingswedstrijd. Opvallend waren zijn drie remises tegen de prijswinnaars. Grote pechvogel was ongetwijfeld Jaap Harder. De 1½ punt die hij vergaarde was een te geringe beloning voor zijn vechtlust. Een aantal forse blunders stond een hogere score in de weg. De drie prijswinnaars ontvingen resp. f. 90.-, f. 60.- en f. 30.-

de originele voortschrijdingstabel

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.