Belangrijke mededeling: clubavonden in maart afgelast wegens Coronavirus

Beste Keresiaan,

In verband met de recente ontwikkelingen aan het Coronafront zien wij ons helaas genoodzaakt om de resterende clubavonden in maart af te gelasten. Hiermee volgen wij het advies van de KNSB op. Zie voor een nadere toelichting de onderstaande uitleg van de KNSB:

“In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de KNSB alle activiteiten tot en met 31 maart afgelast. Aansluitend op deze maatregelen adviseert de KNSB u om alle activiteiten van uw club tot en met 31 maart af te gelasten, ook als aan deze activiteiten minder dan 100 personen deelnemen. Het gaat dus om de clubavond (of middag of ochtend), en ook om trainingen, bijeenkomsten etc.

Wij hebben de regionale bonden gevraagd hun competities en toernooien ook tot en met 31 maart af te gelasten.
De kans bestaat dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNSB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNSB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF. Wij zullen u daar dan over informeren.”

Zoals gezegd duurt deze situatie in ieder geval tot en met 31 maart. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij dit uiteraard melden. Verder denken we na over eventuele alternatieve mogelijkheden, bijvoorbeeld via internet. Houd de site hiervoor in de gaten. En wellicht is dit ook een mooie gelegenheid om wat (extra) trainingsarbeid te verrichten, bijvoorbeeld door onze masterclasses nog eens te bekijken. We hopen dat het bij twee weken blijft en dat we in april als herboren de draad weer kunnen oppakken!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Raymond de Rooij
Secretaris S.V. Paul Keres

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.