FEN-notatie

Bij het aanmaken van diagrammen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde FEN-notatie. Nu leert de praktijk dat het maken van dit soort diagrammen nogal bewerkelijk kan zijn en daarom ben ik wat aan het knutselen geslagen. Er zijn diverse en betere editors op het web te vinden, maar die moet je dan wel weten te vinden. Uniek aan deze editor (ik heb het op het i-net niet zo snel kunnen vinden) is de speciale Kees Vreeken functie om het bord en de daarbij behorende notatie te draaien, zodat ook vanuit het standpunt van zwart kan worden gekeken. Let wel! Deze functie is niet pgn-compatible!!

Daarom zie hier. Vragen, opmerkingen, stuur ze naar de webmaster (Xander).