Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 31 augustus 2017

Geachte Keresiaan,
Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 augustus, 20:00 uur in het Utrechts Stedelijk Gymnasium.
Na afloop van de vergadering wordt er gesnelschaakt.
De agenda vind je onderaan dit bericht, evenals de notulen van de vorige ALV (22 juni).
Let op: Als je het belangrijk vindt om een papieren versie van de agenda en de notulen bij de hand te hebben, maak dan s.v.p. zelf een afdruk en neem die mee.
Met hartelijke groet,
Het bestuur van S.V. Paul Keres:
Jan Jaap Janse, voorzitter
Simon Kronemeijer, penningmeester
Raymond de Rooij, secretaris
Gerben Veltkamp, intern wedstrijdleider
Guus Alberts, extern wedstrijdleider
Niels Ondersteijn, PR