Kort verslag belangrijkste punten ALV 22 juni 2017

Op 22 juni vond de algemene ledenvergadering plaats. Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten.

Interne competitie

  • De opkomst is de laatste jaren teruggelopen van gemiddeld ongeveer 13 partijen per avond naar  ongeveer 11. Het bestuur heeft de leden gevraagd (per mail en in de vergadering) of zij ideeën hebben over mogelijke oorzaken, en of er suggesties zijn om de opkomst terug te brengen op het oude niveau. Tijdens de vergadering zijn diverse mogelijkheden genoemd zoals het vervangen van enkele interne competitieronden met lange partijen door avonden waarop met een ander tempo wordt gespeeld of waarop trainingen worden aangeboden. Er zijn ook leden die vermoeden dat het te maken heeft met het verplaatsen van de clubavond van maandag naar donderdag. Veel leden vinden donderdag een fijne avond om te schaken maar hebben vaker dan op de maandagavond andere verplichtingen. Het bestuur beraadt zich deze zomer over de verschillende suggesties.

Externe competitie

  • Terugblik seizoen 2016-2017: Paul Keres 4 en 6 zijn gepromoveerd. Paul Keres 2 is gedegradeerd. Door de promotie van PK 4 spelen we volgend seizoen met vier teams in de KNSB competitie. Drie daarvan spelen in dezelfde (3e) klasse en dat levert mogelijk wat uitdagingen op ten aanzien van de opstelling en het invallersbeleid. Om hier goed op voorbereid te zijn, hebben de teamleiders van de KNSB teams, samen met extern wedstrijdleider Guus, hier onlangs over vergaderd.
  • Het is onze intentie om komend seizoen een massakamp te organiseren tegen een club van vergelijkbare sterkte.

Financiën

  • Per komend seizoen wordt de contributie met 5 euro per jaar verhoogd. Hier zijn diverse redenen voor die in de ALV werden genoemd. Ondanks deze verhoging zijn onze lidmaatschapskosten nog steeds relatief laag ten opzichte van andere clubs in de regio.

Bestuur

  • Jeroen treedt na 9 jaar af als secretaris. Raymond volgt hem op.
  • Het bestuur wordt uitgebreid met een zesde bestuurder; Niels gaat zich binnen het PK bestuur bezig houden met evenementen en PR.
  • Jan Jaap kondigt aan dat hij dit jaar voor het laatst voorzitter is. Hij heeft deze functie dan 14 jaar vervult. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich melden bij het bestuur.

Publicaties

  • Op de website worden weinig teamverslagen geplaatst van de lagere teams. Webmaster Jan en het bestuur vragen de (teamleiders van) lagere teams om ook verslag te doen van hun wedstrijden. Daarnaast roept Jan op tot aanleveren van andere stukken voor de website, bijvoorbeeld partijanalyses. Momenteel zijn er slechts een paar mensen die stukken plaatsen op onze website.
  • Volgend jaar bestaan we 50 jaar (onze voorloper UtStud werd in 1968 opgericht). Jan Jaap en Bert werken aan een jubileumboek. Leden, en oud leden, zijn van harte uitgenodigd om hier ook een bijdrage aan te leveren. Webmaster Jan meldt zich hiervoor al aan in de vergadering.

Toernooien

  • Het OKU was weer zeer geslaagd, met bijna 200 deelnemers. We zijn blij met de nieuwe hoofdsponsor DSW die samen met onze andere grote sponsor LBV en enkele kleinere sponsors het toernooi mogelijk hebben gemaakt.

Het snelschaaktoernooi na de ALV werd gewonnen door Hugo!