Een gentleman in de storm

We ontvingen de volgende uitnodiging:

Een gentleman in de storm

De Esten herdenken in 2016 de honderdste geboortedag van Paul Keres, een van de grootste schakers uit de geschiedenis. Zijn leven en loopbaan weerspiegelen de turbulente geschiedenis van Estland in de 20ste eeuw.

Onder de titel Paul Keres – een gentleman in de storm zal Florian Jacobs op zaterdag 5 november in Bilthoven een lezing geven over deze schaakgrootheid. Waarom werd Keres eigenlijk nooit wereldkampioen? Feit is dat de loopbaan van Keres, die begon in het onafhankelijke Estland, zich vooral afspeelde in de Sovjet-Unie. Mocht een Est namens schaakgrootmacht nummer één eigenlijk wel wereldkampioen worden? Werd er misschien ook op minder zichtbare borden met pionnen geschoven?

Florian Jacobs is filosoof, literatuurwetenschapper, schaker en bestuurslid van het Max Euwe Centrum.

De avond vindt plaats op zaterdag 5 november in de Zuiderkapel, Boslaan 3, 3722 BA Bilthoven. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 5 euro (4 euro bij vooraanmelding per mail).

De Stichting Finoegristiek werd in oktober 2013 opgericht. Haar doel is de bevordering van de belangstelling voor de Finoegrische talen en culturen in Nederland en Vlaanderen. Daartoe behoren ook de taal en cultuur van Estland.