Kort verslag belangrijkste punten ALV van 8 september

Op donderdagavond 8 september vond de algemene ledenvergadering plaats.

Een brave klas.

Een brave klas.


Hieronder de belangrijkste punten uit de vergadering, met dank aan Jan Jaap.

Interne competitie

  • Aandacht voor het aanmelden: op donderdagen voor 19:30 via e-mail. Voor instructies over het aanmelden zie Interne competitie > Aanmelden op deze site.¬†Als aanmelden per e-mail niet mogelijk is, kan men zich ook in de zaal aanmelden. De laatste aanmelder heeft wel het risico van oneven zijn. Partijen zijn uiterlijk 24:00 klaar.
  • Graag aandacht voor het opruimen van glazen, flesjes en materiaal.
  • Gerben houdt zoveel mogelijk rekening met de uitwijkavonden: als het even kan, dan zijn die voor interne toernooien.

Externe competitie

  • De teams zijn ingedeeld en worden t.z.t. gepubliceerd. We zitten ruim in de invallers, wellicht volgend seizoen een zevende team?
  • Op zaterdag 19 november is het SGS snelschaken voor clubteams, ook voor dubbelleden. Aanmelding kan straks via Guus (extern_wedstrijdleider[at]paulkeres[punt]nl).
  • Alle KNSB-thuiswedstrijden zijn in het USG. Bij het plannen van de SGS-thuiswedstrijden is gevraagd uitwijkavonden te vermijden.

Volle aandacht.

Volle aandacht.


Bestuur

  • Jeroen treedt per volgend seizoen af als secretaris. Er is dus een vacature, waarvoor je dit jaar al mee kan lopen. Belangrijkste taken: bijhouden van de ledenlijst, informatie geven aan belangstellenden, notuleren vergaderingen en uiteraard meedenken in bestuursvergaderingen. Als je interesse hebt, kan je dit melden aan Jeroen (secretaris[at]paulkeres[punt]nl).
  • Er is momenteel geen PR-functionaris. Er zijn wel diverse taken zoals contacten met potentiele sponsors en ledenwerving. Deze kunnen zowel binnen als buiten het bestuur worden uitgeoefend. Als je interesse hebt, kan je dit melden bij Jan Jaap (voorzitter[at]paulkeres[punt]nl).

Materiaal

  • Er is een nieuwe kast, vlakbij de speelzaal. Opruimen kan daardoor sneller en er is meer ruimte voor nieuw materiaal. Dat zal ‘extern’ materiaal worden, hetzelfde waar nu externe teams soms mee spelen.
  • Materiaal dat we niet wekelijks gebruiken gaat naar het archief achterin. Wie nog materiaal van PK thuis heeft staan, kan dat melden bij Wim (materiaal[at]paulkeres[punt]nl).

Utrechts Stedelijk Gymnasium

  • Het sluitingstijdstip schuift op naar 1.00. Dit zodat er meer analysetijd overblijft. De laatste ronde van de bar gaat naar 0.30.
  • Verzoek om roken, drinken en fietsen parkeren achter het pand te doen, niet ervoor.
  • Simon zoekt nog barpersoneel. Tips zijn welkom via¬†penningmeester[at]paulkeres[punt]nl.
  • Bij het OKU was het erg warm in de zaal. Het USG puzzelt nog op een betere klimaatbeheersing.
  • De financiele status van vorig seizoen is nog niet helemaal af, onder meer door foute/ontbrekende facturen. Daar wordt door het USG aan gewerkt.

Publiciteit

  • De website loopt goed. Het is wel fijn als er meer mensen schrijven, bijvoorbeeld teamcaptains. Als je een account wil, kan je dat bij Jan Wiggerman krijgen (webmaster[at]paulkeres[punt]nl).
  • Een jaarboek is er niet gekomen. Wel werken Bert en Jan Jaap aan een jubileumboek. Zij kunnen extra mensen zeker gebruiken, zowel voor het verzamelen van inhoud als voor de technische kanten. Meld je hiervoor bij Jan Jaap (voorzitter[at]paulkeres[punt]nl).

Toernooien

  • Het HSM liep goed en de familie is er nog steeds blij mee.
  • Het OKU liep eveneens goed, maar mede door het warme weer sluit de begroting niet. Verzoek aan iedereen om mee te denken over mogelijke sponsoren (werkgevers, relaties etc.). Eventuele tips kunnen naar Jan Jaap. Het winkelcentrum op de IBB heeft toegezegd komend jaar te subsponsoren.

Samenwerking en PR

  • Op zondagmiddag 25 september is er een simultaan + side events in het Griftpark, in het kader van de Nationale Sportweek. We zoeken nog mensen om te helpen met het opbouwen/afbreken van de kraam en te snelschaken. Sowieso is langskomen ook erg gezellig. Meld je bij Jan Jaap.
  • Er zijn diverse trainingen in en rond de stad, onder meer van Ger Hageman (in Rosa), Jop Delemarre (in Gouda), Yochanan Afek (in het Rode Kruisgebouw) en Rini Kuijf (nader af te spreken). Voor meer informatie kan je terecht bij Jeroen.
  • Het idee is om in januari weer een schaakweek te organiseren.
  • Schaken in Schaakwijk is elke laatste zondag van de maand. Hier wordt steeds een match gespeeld tussen een speler van OZU en een speler van PK. Wil je zelf ook een keer meedoen? Meld je dan bij Jan Jaap. We horen nog of dit weer 25 september wordt (valt samen met het Griftpark) of een andere datum.