Schaken in de stad

Vandaag (24 juni) was er een noemenswaardige gebeurtenis op schaakgebied in de stad Utrecht. In het nieuwe Stadskantoor, onderdeel van het nieuwe stationsgebied, is het levensgrote, in de vloer verzonken schaakbord in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid heeft wethouder van sport, Paulus Jansen, een partij gespeeld tegen Kelvin Kanne, met zijn leeftijd van 10 jaar één van de Utrechtse jeugdtalenten.

Voor de mensen die het nieuwe Stadskantoor nog niet gezien hebben van binnen, het schaakbord bevindt zich op de begane grond, direct achter de ingang. Het is daarmee gesitueerd aan de rand van de centrale entreehal. Het schaakbord is vrij toegankelijk om op te spelen, mits er natuurlijk niet een andere partij bezig is. In een dergelijk geval kan de begane grond ook prima gebruikt worden om de vele maquettes met het toekomstbeeld van de stad te bekijken, deze bevinden zich naast het schaakbord. Ook zeker vermeldenswaardig is dat het schaakbord vanuit een groot deel van het Stadskantoor te bewonderen is. Vooral opvallend daarin is dat de mensen die wachten op het moment dat zij naar de balie mogen voor hun pasje/vraag aan de gemeente tijdens het wachten goed in de gelegenheid gesteld worden om de schaakpartij op de begane grond te bewonderen. Ook tijdens de genoemde partij van Jansen en Kanne waren vele ogen vanaf de eerste verdieping op het spektakel beneden gericht.

De gemeente lijkt nog een ander doel na te streven met het schaakbord in de hal, en dat is wedstrijdritme voor wethouder Jansen op doen. In een persbericht is namelijk aangegeven dat Jansen iedere eerste woensdag van de maand een Utrechter in de gelegenheid stelt om een partij schaak met hem te spelen op dit bord. Deze partijen zullen dan plaatsvinden van 12:30 tot 13:30. Opgeven kan via secretariaatjansen@utrecht.nl. Mochten leden van Paul Keres deze uitdaging aan willen gaan, dan hopen wij dat ze dit ook kenbaar willen maken via de website (via het bestuur). We komen graag kijken bij een confrontatie tussen één van onze leden en de man die verantwoordelijk is voor de portefeuille wonen, ruimtelijke ordening, sport, dierenwelzijn en vastgoed.

Voor de mensen die nieuwsgierig zijn naar de gespeelde partij, het was een boeiende pot met wisselende kansen voor Kanne en Jansen. Zelfs in het toreneindspel leken de kansen nog over en weer te gaan, maar de partij eindigde uiteindelijk onbeslist. Bij het verlaten van het bord hoorde ik wethouder Jansen nog aangeven dat hij hoopte hiermee een remise tegen een toekomstig wereldkampioen gespeeld te hebben.

20150624 Kanne-Jansen (2)