Paul Keres 2 heeft teveel kansen nodig

Simon Kronemeijer

Paul Keres 2 verloor stevig van de Kennemer Combinatie, zoals op voorhand verwacht mocht worden gezien het grote ratingverschil. Als we er nu door oogstrelend spel, diepe inzichten en flitsende combinaties afgemept waren, dan hadden we daar wel vrede mee kunnen hebben, maar daar was geen sprake van. Eigenlijk was alleen de nederlaag van Mark Uildriks regelmatig te noemen, en dat kwam vooral doordat Mark met wit de opening zo mishandelde dat goed spel van zwart nauwelijks meer nodig was.

Bijna net zo slecht was de opening van Rob Bertholee, die direct zijn koningsvleugel vooruit gooide. En dat met zwart. Rijk Schipper slalomde in ijltempo tussen de zwarte pionnen door en bereikte in 13 zetten een stelling waarin hij in elk geval remise door zetherhaling kon afdwingen. Gezien de reputatie van Bertholee deed  hij dat, hoewel de stelling toch wel kansen op meer gaf. Het eerste gemiste kansje.

Bij Anton was het een stukje erger. Met subtiel spel en superieur inzicht had hij zijn tegenstander al snel overspeeld en ter afronding dienden enkel nog twee pionnen met schaak geslagen te worden, waarna het eindspel eenvoudig gewonnen zou zijn. Om onophelderbare redenen zag Anton dit niet, maar verkoos hij een variant waarin hij een pion achter kwam tegen imaginaire compensatie. Onverschrokken bracht Anton vervolgens grote materiele offers en jawel, hij drong binnen en bereikte opnieuw een prima stelling die minstens remise op had moeten leveren. Maar ook deze kans ging verloren.

De reden van het verlies van Hein-Piet is mij even ontgaan, maar ook hij schijnt gewonnen te hebben gestaan. Hugo ten Hertog stond prima in een Sveshnikov, maar wist niet hoe het verder moest en blunderde vervolgens tegen een combinatie op.

Ikzelf kreeg met zwart opnieuw een Ben-Oni op het bord. Daarin baarde wit opzien met de vernieuwende manoeuvre Kh2 en Pg1. Hij vervolgde met een scherp pionoffer, gevolgd door Kh2-h1. U begrijpt dat ik daarna simpelweg een pion voor stond en met enige tactische mokerslagen won ik er nog een bij. Tijd voor de 40e zet, waarmee ik een vijandelijke pion zo simpel liet promoveren dat de term "combinatie" misplaatst zou zijn. Weer een verliespunt.

De mooiste Kennemer overwinning zou die op Evert van Heel worden, die met een goede stelling de voorzichtigheid uit het oog verloor en een offer om zijn oren kreeg. Evert verdedigde lang en taai, maar een voortdurend bombardement joeg zijn koning het hele bord over. Wit beheerste het bord en startte de matcombinatie met Tg7+. Dat was echter net een veld dat hij niet controleerde, zodat Evert toren en partij pakte. Paul Keres 2 had duidelijk niet het monopolie op kansen missen.

De wedstrijd was intussen ruimschoots verloren, maar Erik Oosterom was nog bezig. Een beetje opvallend, want voor zijn eerste vijftien zetten had hij zoveel tijd verbruikt dat je zou verwachten dat hij op de 16e door zijn vlag zou zijn gegaan. Maar Erik is erg sterk in tijdnood en kwam ongeschonden de tijdcontrole door. Hierdoor teleurgesteld liet zijn tegenstandster zich matzetten. 5.5-2.5, uiteraard een terechte overwinning voor de Kennemers. Paul Keres 2 moet oefenen in het afmaken.