4e Hans Sandbrink Memorial op 1 september a.s

In 2002 werden we opgeschrikt door het overlijden van onze oud-voorzitter, -OKU-organisator, -redacteur, materiaalman en nog veel meer Hans Sandbrink. Hij was dé man die SV Paul Keres heeft gemaakt tot wat het nu is, en in het speciaal ervoor zorgde dat mensen zich thuis voelden bij onze club. Om deze bijzondere schaker te herdenken houden we elk jaar een rapidtoernooi “in de geest van Hans”. Dit jaar valt dit toernooi op zaterdag 1 september a.s., plaats van actie het Rode Kruisgebouw (speelzaal Moira Domtoren, Koningsweg 2).

Op het eerste gezicht is het HSM een rapidtoernooi als alle andere: 7 ronden Zwitsers, 20 minuten p.p.p.p., eerste prijs een envelop en de rest in natura. Er zitten echter wat speciale kantjes aan. Ten eerste proberen we zoveel mogelijk mensen uit te nodigen die vroeger met/tegen Hans gespeeld hebben. Sommigen zijn allang gestopt met schaken, maar maken eens per jaar een uitzondering. Dat houdt overigens niet in dat nieuwe gezichten niet welkom zijn! Ten tweede krijgen twee ronden een speciaal karakter: daarin is het verplicht met een voorgeschreven, bij Hans favoriete opening te beginnen. Oud-clubkampioen FM Bart Karstens zal deze openingen speciaal uitleggen zodat je hierin niet hoeft te verongelukken. Ten derde is Hans’ favoriete Duvel aan de bar te verkrijgen, en ten vierde zijn de prijzen speciaal “des Hans”, zaken die hij zelf ook graag had willen winnen (of al in zijn bezit had). Een heel bijzonder toernooi dus.

Meedoen? Meld je aan bij Jan Jaap via email of bel 030-2302274. Er is plaats voor zo’n 50 spelers. Je wordt verzocht tussen 10:00 en 10:15 aanwezig te zijn in het RK gebouw. Om 10:30 zal het toernooi dan officieel beginnen. We hopen op veel deelnemende Keresianen!

Jan Jaap