PK6 – Zeist 2

          
folghens de nieuwe heilsLeer zaten wij achter de borden.
samengebalde bekerQuadraat-herspiegelingsKerstgedachte-öorsprong 4 tegen 4*
als je wilde pisse of iets aan de heilighe bahr wilde bestelle
moeste je eerst een ieder die aan het zelfde maal zat?
met i-pod signals zo-danig verheirdesconstructureren dat je all ghoeds met hem of haar
waar was ze? voor had-en dan had je me toch een Space-zulke perfekte Rechtlinieghe
Lijnen- heb ik sinds Nurnbhoergh nicht immer mehr gesehen gehabt
  
godferdegodfer je kon er in versuipen ende eeuwig erin doorlopen
dank aan speeren herrnumbegleitungsmeister Wackee und der Leovonhauslingherhause
und der eeuwighe jude /wiensch name ik gerade jetzt follig ferghesse binst/schluss Damit!ja bitte
    
de gespiegelde Zeepentree werd door de saestumniaren volledig ghoedafgelegd, foorbereidt door gRosse K..ein richtiger Parteiverrater
DE EEN ONSER TOEGESNELLTEn JUNGES FLEISCHMANNES /der junggeselle jungherrSchachmeister von das spielguttumes je weet wel Wallace ja die niet van marklin
nee die eh gavin nee dat goosertje met dat leuke air hoe heettie nou,,   mitchell ja die !
op zn plaats gezet.
     
kon ik alles maar Zusammen bouwen
hofflant blocker moelisch
nein tis pkeres tegen bhartimeus
shjon speelde weer eens spanisch ,aAN een ieder werd DOOR HEM gefraagd of Pa5 nog theorie was
na Lxf7 stond zwart¨sjhon* 2 stukken voor/zijn koning werd overt hele bod ferjaagd der untergang doemde op/is te zien op deze pk site  misschien moettie weer terug naar waardie vandaan kwam° zijn koning dan dus
     
on/gesehen was het 0¨/?2  vanjanvande Eck hebik nichts mitbekommen
  
hektischerzeitnotfhase bricht an  halve eN yhourrieg LAURENZIO staan ghoed
vonmehr kitscheriegKritisch ich gewinne mein Bauer zuruck  jeronimoM spielt kool
der remisGrenze
      
ik denk dat gerard een twee maaktof 1/2 er zijn gheen streepjes op dese laptop
/ook te zien op pk website eerder
zeer wilde partij zijn maximales aanfallsErstattung lijkt meteen op totalesFernichtung
zubereitet tsjoe sjijn,,zijn dame eofd3 houdt alles in de hand
wat gebheurt er na het opgeven=meteen die toren op a8 slaan lijkt me niet goed
    
chronologischer ferstorung der zeit zou moeten volgen nu
echt ik weet het niet meer
chrisvanmers stelling was zo complicated  vonM comment als ik dit vooropgezette plan kan doorvoeren wals ik over hem heen  helaas hij verloor
    
ik zag dat winkelhaaghen 2 of 3 stukken foorstond steeds meer mensen stonden in een oproersessie een beetje domenzo te lachen /ik dacht alleen maar aan minimal,s compact Oh it takes a lifetime
toen sherghio H achterneef van FisfyAnand opgaf was alles wat meer in evenwicht/niet dus
     
YhoeeriG,ss  spels zijn om van te watertanden
hij bot alles tot op het bein aus
zijn nieuwe levenswijze..erghens in S dakota..maakt hem onnaderbaar
onkrenkbaar onontwendbaar ghaathij naar alaska op dag 200 mit sein freundin
die schone magdalena um eines neuen schonen Erlenibnis der neuenMe3nsch zu erschaffen
/but the spirit surfives-  this was a draw
    
we staan nog maar 2,5   3,5 achter
bij jeroen verplaatst zich alles naar rechts vanuit mij gezien ik zit links naast van hem als je al achter ons zat
hij speelt gedreven oplettend zo van kom maar op,,moet de kwaliteit gevenja ja
    
zelf speel ik verdiensterlijk een draw tegen elo plus230 of zo
geef pion in opening weg haal hem terug in resterend dubbeltoren eindspel
resteert  wit Kf3 Tc6 Te1 pi a3 c3 c4 g2 h2
     zwart   Kf6 Ta1  Td7  pi  a7 e6 f5  g7  h6
zwart aan zet
om mijn eindspel aan te scherpen hoe moet dit verder
intuitief denk ik dat mijn toren altijd achter de g en h pionnen aan moet
opschuiving witte pionnen c/lijn is een doodsdriftgedachte
    
kortom we verloren met 3/5
tegen onsgenoeghen die houden van 4/4 hebben we wel degelijk kansen 50% nee 60%