17 mei: Bezichtiging potentieel clublokaal Notebomenlaan

We spelen inmiddels alweer een tijdje in het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Er is echter een risico dat we daar niet kunnen blijven. De school is zich aan het herbezinnen op de verhuuractiviteiten, en daar blijkt in elk geval uit dat de late avonduren verlieslatend zijn.

Ondertussen zijn verschillende alternatieven bekeken en die zullen op de ALV van 7 juni uitgebreid besproken worden. Eén mogelijk clublokaal dat veel potentie lijkt te hebben is de school op de Notebomenlaan 400. Deze school is eigendom van het USG en staat momenteel leeg. Komend schooljaar zal dit schoolgebouw voor enkele klassen gebruikt gaan worden.

Het gebouw is groot genoeg, er is geen (dure) conciërge, we hoeven niet uit te wijken en we kunnen dit gebouw vanaf komend seizoen voor onze clubavonden en externe competitie gebruiken.

We willen voor de ALV van juni leden de kans geven om zelf de Noteboomlaan van binnen te bekijken. Op donderdag 17 mei voor de clubavond kan dit vanaf 19 uur. We zien je dan bij het USG (Notebomenlaan ligt om de hoek) of meteen op de Noteboomlaan.

Mocht je vooraf nog vragen hebben, kun je altijd iemand van het bestuur vragen.

Notebomenlaan 400: