Gezocht: suggesties voor nieuwe clublocatie

We spelen inmiddels alweer een tijdje in het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Er is echter een risico dat we daar niet kunnen blijven. De school is zich aan het herbezinnen op de verhuuractiviteiten, en daar blijkt in elk geval uit dat de late avonduren verlieslatend zijn. Als we kunnen blijven, zal de huur in elk geval per volgend seizoen omhoog gaan.

Het is daarom belangrijk dat we goed gaan kijken naar alternatieven, zodat er iets te kiezen valt. Ger Hageman zal, net als een aantal jaar geleden, in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn. De zaken die de leden toen belangrijk vonden, zoals een eigen bar, centrale locatie en een analyseruimte, zijn daarbij weer het uitgangspunt. Uiteraard worden de resultaten teruggekoppeld aan de leden, zodat we een weloverwogen keuze kunnen maken. Dat kan zijn dat we naar een andere locatie (en/of avond) gaan, of dat we blijven maar met een hogere contributie en/of barprijzen.

Je begrijpt het al: alle hulp en tips zijn van harte welkom bij de zoektocht! Weet je bijvoorbeeld een buurthuis of school bij jou in de buurt? Meld het aan Ger via gmjhageman@hotmail.com of spreek hem aan op de clubavond. Het is helemaal mooi als je zelf actief contacten wil leggen.

Dank alvast voor het meedenken!

Het bestuur van Paul Keres.