Vijfde wint wel maar dendert niet

Het vijfde heeft ook zijn derde wedstrijd tot een goed einde gebracht. Tegen de reserves van De Rode Loper werd een 5½ – 2½ overwinning geboekt, waarmee de honderdprocent score intact bleef. De hoop op promotie volgt de beoogde weg maar van doordenderen kan niet worden gesproken want ten tweede male was de zege cijfermatig…

Nieuw vijfde winnend van start

Het nieuwe vijfde is het oude vierde als we naar de personele bezetting kijken, maar de resultaten zijn 100% gekeerd in vergelijking met het vorige seizoen. Toen was het vierde een team dat nagenoeg iedere wedstrijd net een halfje tekort kwam, wat dan ook welhaast onvermijdelijk tot degradatie leidde. Maar dit seizoen, in de vijfde…